top of page
beads 3.jpg

Picture of Low Sugar

But ...

the more you play, 

the cheaper they get!

beadEqualsEuro.png

One bead equals one euro

Beads for beats!

Yorokai members can also

pay with beads!

Deze knop brengt je naar de bookingswebsite van Yorokai!

What are beads!?

'Beads' is a funny word for 'play credit'.  The credits you buy, are expressed in beads.  The longer your engagement, the more reduction you get. 

Check out the reduction plan below!

Wat zijn beads?
Reduction plan

Yorokai's reduction plan

The more you play, the less you pay!

icons - volume.png

You get

2 % 

extra reduction per

bag of 50 beads

with a maximum of 20%

tijd.png

You get

1 % 

 extra reduction per

membership year

with a maximum of 5%

bubble.png

You get

5 % 

extra reduction per

family member

with a maximum of 20%

Wat is een bucket?

Beads in a bucket

Bucket.png

We store your beads in a virtual 'bucket'.  Every time you sign up or play, we deduct an amount of beads from your credit.  

You can check out these transactions online on our -Dutch-bookingswebsite.  In the menu 'Betalen' you'll find the option 'Jouw bucket'. 

The advantages

With beads

  • you can enjoy the reductions;

  • you only have to pay 50% of the fee to reserve your drum,
    you pay the other 50% when you check in for training;

  • you can maximize the reductions as the beads are valid for 14 months;

  • you don't need to bring cash to the training.

The conditions

​Beads zijn ... 

  • ... bruikbaar voor het  taikoTrail- en  taikoNetix -programma.

  • ... voorbehouden aan leden van de Yorokai Tribe;

  • ... geldig voor 14 maanden. 

The advantages and conditions

voordelen en voowaarden
voorbeeld

Voorbeeld

Animal & Kermit

Stel, Animal heeft besloten taiko te komen spelen bij Yorokai.  Als huisdrummer van de Muppet Show is hij er zeker van dat hij taiko leuk vindt.  Hij gaat dan ook meteen voor een speelkrediet van 500 beads.  Per 50 beads krijgt hij een korting van 2%, dus 20%.  Die korting wordt berekend op het aantal beads dat hij aankoopt, zijnde 500.  20% hiervan is 100.  Voor een speelkredit van 500 beads betaalt Animal zodoende slechts 400 euro.

Stel, Animal vertelt aan Kermit hoe geweldig taiko is en Kermit wil taiko ook wel eens proberen en wil met euro's betalen.

Animal & Kermit schrijven zich in 

Stel, Animal en Kermit schrijven zich in voor een  taikoNetix-workout. 

Kermit betaalt bij inschrijving het volledige bedrag in euro, zijnde 10 euro.  

Animal betaalt bij inschrijving een voorschot van 50% in beads, zijnde 5 beads.  Bij aanvang van de workout betaalt hij de resterende 5 beads.  Zodoende heeft Animal ook 10 beads betaald, maar omdat hij genoot van 20% korting bij aankoop van de beads, kost deze workout hem uiteindelijk slechts 8 euro.  

Stel, Animal en Kermit schrijven zich in voor een  taikoTrail-module met 10 lessen.

Kermit betaalt bij inschrijving het volledige bedrag in euro, zijnde 130 euro.  

Animal betaalt bij inschrijving een voorschat van 50% in beads, zijnde 65 beads.  Bij aanvang van elke les betaalt hij het saldo voor die les, zijnde 6,5 beads.  Zodoende heeft Animal na afloop van de module ook 130 beads betaald, maar omdat hij genoot van 20% korting bij aankoop van de beads, kost deze module hem uiteindelijk slechts 104 euro.  

Animal & Kermit kunnen niet deelnemen

Stel, Animal en Kermit kunnen niet deelnemen aan een  taikoNetix-workout.  

Kermit krijgt mogelijks een terugbetaling, afhankelijk van de tijd die resteert voor aanvang van de workout.  

Animal krijgt tot een week voor aanvang een volledige refund van zijn beads.   

Stel, Animal en Kermit kunnen niet deelnemen aan een  taikoTrail-les.  

Kermit krijgt geen terugbetaling van zijn bijdrage voor die les,
tenzij hij een doktersattest kan voorleggen. 

Animal dient het saldo voor die les niet te betalen.   

Deze knop brengt je naar de bookingswebsite van Yorokai!

De kleine lettertjes

Alle spelregels omtrent inschrijven, annuleren en terugbetalen staan beschreven in bepaling 8 van de Algemene Voorwaarden.

bottom of page