top of page
Ledebronx - 2_edited.jpg
Ledebronx - 2_edited.jpg

Wil jij je energie delen met een publiek?  Wij ook! 

Tijdens de taikoTeams-trainingen ligt de focus op kumi, 'samen', qua ritme en bewegingen, maar ook qua vriendschap en respect. 

Wij zijn ervan overtuigd dat een continue en constructieve feedback tussen de spelers eenieder stimuleert om het beste van zichzelf te geven in het voordeel van het team en de performance. 

Trainen om te performen!

taikoTeams

inhoud

Het programma 

Het taikoTeams-programma is een uitgebreid pakket van plannen, trainingen en zelfstudie-materiaal om spelers voor te bereiden om de magic of drumming te delen met een publiek, gaande van benefiet-optredens tot avondvullende concerten.  

Hieronder vind je:

visie

Doel, visie en methodiek

Doel - sharing the magic

Bij Yorokai willen we ons publiek muzikaal meenemen, visueel entertainen en emotioneel raken.  Tijdens de taikoTeam-trainingen ligt de focus dan ook op het tempovast spelen van het ritme, het synchroon uitvoeren van de bewegingen en het internaliseren van het repertoire.  

Visie - van je hoofd naar je hart

Om in groep een synchroon en harmonisch geheel neer te zetten, moeten ontelbaar veel details gealigneerd worden.  In een eerste fase werken en spelen we daarom vooral vanuit ons hoofd.  Eens een stuk technisch gekend is, kan het geheel geïnternaliseerd worden en kunnen ritmes en bewegingen zich nestelen in ons lichaam.  Hoe minder aandacht we nodig hebben voor ons spel, hoe meer aandacht we kunnen geven aan elkaar en aan ons publiek.   en hoe gemakkelijk we kunnen spelen vanuit ons hart. Pas dan kunnen we de bijzondere energie van taiko de vrije loop laten en kunnen we de magic of drumming delen. 

Methodiek - CCFC & individueel

Met gedetailleerde partituren en voorbeeldfilmpjes wordt zo helder mogelijk gecommuniceerd hoe een ritme moet klinken en hoe de bewegingen eruit moeten zien. Tijdens de team-trainingen spelen we herhaaldelijk eenzelfde stuk waarbij we ruimte maken om onszelf en elkaar te toetsen aan het ideaal. We complimenteren elkaar voor wat goed ging en zoeken samen naar opportuniteiten om te verbeteren. Met deze continue constructieve feedback cyclus -de CCFC- kunnen de individuele spelers elkaar dragen en samen de groep op een efficiënte manier naar een hoger niveau tillen. 

Daarnaast krijg je -uiteraard- ook individuele feedback van Annick, zowel mondeling tijdens de trainingen als digitaal via video-analyses. 

2 teams

2 performance teams

Yorokai is het huis van twee performance-teams, met elk hun eigenheid en repertoire:
 

 • De Yoroki's - het demo-team van Yorokai 
  Een tomeloos verlangen om de magie van taiko te delen met eenieder die het wil horen is de kern van dit team.  Hun repertoire bestaat uit opzwepende ritmes en hun performance is een demonstratie van uitbundige energie en ongeremde levensvreugde.  Vandaar de 'ki' -Japans voor 'energie'- in Yoroki.

 • De Yoronami's - het concert-team van Yorokai 
  De Yoronami's worden gedreven door dezelfde ki als de Yoroki's maar dan straffer en strakker.  Zij presenteren taiko in een professioneel kader en leggen zich toe op complexe ritmes en strakke choreografieën.  'Nami' komt van 'tsunami', verwijzend naar de onstuitbare energie waarmee ze trainen en performen. 

1 energie

Heb jij dé 'ki'?  Ben jij een Yoroki?  Doe de Yoroki-zelftest:

 1. Ben je gek van taiko? 

 2. Wil je de magie van taiko delen met een publiek? 

 3. Geef je graag het beste van jezelf? 

 4. Ben je een team-player?

 5. Kan je je ego opzij zetten ten voordele van je team?

 6. Word je blij van wat goed is?

 7. Word je uitgedaagd door wat beter kan?

 8. Onderschrijf je het doel, de visie en de methodiek van Yorokai° ?

Antwoordde je 8 keer volmondig 'ja'?
Proficiat, dan ben jij een
Yoroki!

yoroki-test
trainingen

4 training-teams

Een teams-dag wordt opgedeeld in trainingen voor 4 training-teams.  De verschillende teams hebben verschillende doelen en de methodieken die gehanteerd worden zijn afgestemd op de behoeften van haar spelers.  De uitdagingen en voorwaarden voor elk team kan je nalezen op de info-pagina van elk team:

 1. De aspirant-Yoroki's° of kortweg 'de Aspi's'.
   

 2. De sandan-Yoroki's° verwijzend naar het level 3, i.e. 'san' in het Japans, waarop haar spelers de lessen volgen.
   

 3. De yodan-Yoroki's° verwijzend naar het level 4, i.e. 'yon' in het Japans, waarop haar spelers de lessen volgen.
   

 4. De Yoronami's° of kortweg 'de Nami's'.

planning

1 planning
 

Alle teams trainen wekelijks, meestal op zondag, soms op zaterdag.  De trainingen starten op 15 september 2024 en eindigen met een apotheose op de Happyokai° op 22 juni 2025. 

 

Op de Yorokai-jaarplanning° kan je de exacte data vinden, evenals op de bookingswebsite° onder het menu -item 'Inschrijven - kalender' (gelieve bij een discrepantie Annick te verwittigen, je mag veronderstellen dat de kalender correct is).

 

Let op, dit speeljaar kunnen we niet altijd gebruik maken van de spiegelzaal!  In de planning is met de volgende codes de locatie aangeduid: 

Op het weekplan° vind je ook de indeling van de zondagen en kan je aflezen welk team wanneer speelt.  De dag is opgedeeld in trainingen en drills.  Tijdens de trainingen wordt het repertoire van het team uitgebreid en tijdens de drils wordt het gemeenschappelijk repertoire gedrilld. 


Gezien de onvoorspelbaarheid van opdrachten kan de team-planning niet meer zijn dan een basisplan.  Wijzigingen worden uiteraard zo snel mogelijk gecommuniceerd, maar kunnen zeer short-notice zijn. 

Enkele dagen voor een team-dag ontvang je 

 • ofwel een opsomming van de stukken die gespeeld zullen worden (als dat niet voor de hand ligt)

 • ofwel een draaiboek voor de opdracht   

1 bijdrage
 

De bijdrage voor het taikoTeams-programma is een forfaitair bedrag voor het volledige speeljaar en voor de volledige speeldag, weliswaar met instap bij de aanvang van de training van je team.  

Op de info-pagina van elk team vind je de precieze jaarbijdrage:

Deze bijdrage omvat

 • deelname aan de training voor het eigen team én alle ongeveer

 • deelname aan de team-trainingen van september tot en met juli, dat zijn er ongeveer 30.  Wanneer een training niet kan doorgaan, is er geen refund mogelijk.  Voor de trainingen in juli en augustus wordt een aparte planning gemaakt met een bijdrage die per speeldag afgerekend wordt.

 • een sportongevallenverzekering van Sporta.  Meer informatie daarover vind je hier°.

 • het opmaken van een attest voor een terugbetaling van je ziekenfonds.

Bijdrage
opdrachten

Opdrachten 

Wannneer Yorokai uitgenodigd wordt voor een opdracht zal Annick de meest geschikte spelers daarvoor uitnodigen.  In die keuze neemt zij verschillende aspecten in overweging zoals:  

 • de aard van de opdracht: deze kunnen variëren van korte benefiet-optredens voor toevallige passanten tot avondvullende concerten in het buitenland voor een betalend publiek.  

 • de omstandigheden van de opdracht zoals de locatie of de grootte van het podium.

 • de beschikbaarheid van de spelers

 • het beschikbare budget

 

Annick maakt deze keuze in eer en geweten en zonder deze verder te verantwoorden.  Bij de uitnodiging informeert Annick de spelers over de praktische aspecten (die dan gekend zijn) en de voorwaarden.  Spelers hebben vervolgens de keuze om zich al dan niet te engageren.  In de week voorafgaand aan de opdracht ontvangen de betrokken spelers een gedetailleerd gameplan.  

verwachtingen

Verwachtingen

Wij verwachten van jou ...

 • ... dat je met enige regelmaat deelneemt aan de trainingen maar je hoeft niet persé elke training aanwezig te zijn.  Het spreekt voor zich dat hoe meer je speelt, hoe sneller je vordert, maar het staat je vrij te vorderen op een tempo dat voor jou prettig is. 

 • ... dat je tijdig aanwezig bent op de trainingen zodat je mee de drums kan klaarzetten;

 • ... dat je jezelf de Yorokai-speelstijl eigen maakt;

 • ... dat je een uitnodiging voor een opdracht accepteert als dat in je agenda past;  

 • ... dat je tijdig aanwezig bent op de opdracht als je de uitnodiging geaccepteerd hebt;

 • ... dat je jezelf een performance-outfit° aanmeet;

 • ... dat je het gameplan voor een optreden nauwkeurig doorneemt.

Jij mag van ons verwachten ...

 • ... dat je constructieve feedback krijgt om je te helpen groeien.

 • ... dat je minstens twee kansen per speeljaar krijgt om te performen voor een publiek (tenzij overmacht dit onmogelijk maakt).

financieel

Financieel 

Hieronder een overzicht van de financiële implicaties van deelname aan het taikoTeams-programma: 
 
Bijdrage voor de trainingen
Die informatie vind je hierboven°.

Aankoop van een outfit
Om te performen heb je een passende outfit nodig. Je kan hieronder° lezen wat je daarvoor nodig hebt en een inschatting maken van de kostprijs.
 
Kosten bij een optreden
De onkosten die gepaard gaan met het deelnemen aan een optreden (zoals vervoer en catering) zijn voor rekening van de deelnemende spelers.  Soms voorziet de organisator een attentie voor de spelers, wanneer dat het geval is, zal dit vermeld staan op de uitnodiging. Yoronami's die onmisbaar zijn voor een opdracht kunnen hiervoor een compensatie krijgen als het beschikbare budget daarvoor ruimte geeft.  

Performance outfit

 

Om deel te nemen aan een Yorokai-optreden heb je nodig:

 • een Yorokai-shirt (te verkrijgen bij Yorokai aan 20 euro)

 • een paar rode manchetten (te verkrijgen bij Yorokai aan 10 euro)

 • een effen zwarte lange broek met losse pijpen

 • een paar zwarte stevige, confortabele schoenen

 • een set bachi (te verkrijgen bij Yorokai vanaf 20 euro)

 • een reserve bachi 

 • een tas met rits om alles veilig in op te bergen

outfit
inschrijven

Inschrijvingsprocedure

 

Stap 1 - Uitnodiging ontvangen

Annick zal spelers die blijk geven te beschikken over de vereiste vaardigheden en attitudes uitnodigen voor het trainingsteam dat enerzijds gepast is voor de speler en anderzijds opportuun is voor het team.

Stap 2 - Bijdragen overmaken

Na ontvangst van je uitnodiging kan je via de bookingswebsite° je bijdrage° regelen.  Als dat gelukt is, krijg je een confirmatie van Yorokai.

bottom of page