Ledebronx - 2_edited.jpg
Ledebronx - 2_edited.jpg

Wil jij je energie delen met een publiek?  Wij ook! 

Tijdens de taikoTeams-trainingen ligt de focus op kumi, 'samen', qua ritme en bewegingen, maar ook qua vriendschap en respect. 

Wij zijn ervan overtuigd dat een continue en constructieve feedback tussen de spelers eenieder stimuleert om het beste van zichzelf te geven in het voordeel van het team en de performance. 

Trainen om te performen!

Het  taikoTeams-programma 

Het taikoTeams-programma is een uitgebreid pakket van plannen en afspraken om spelers voor te bereiden om 'the magic of drumming' te delen met een publiek, gaande van benefiet optredens tot avondvullende concerten.  

Hieronder vind je:

 
 


Het  taikoTeams-programma - doel, visie en methodiek


Doel - sharing the magic of drumming
Bij Yorokai willen we ons publiek muzikaal meenemen, visueel entertainen en emotioneel raken.  Tijdens de taikoTeam-trainingen ligt de focus dan ook op het tempovast spelen van het ritme, het synchroon uitvoeren van de bewegingen en het internaliseren van het repertoire.   

Visie - van je hoofd via je handen naar je hart

Om in groep een synchroon en harmonisch geheel neer te zetten, moeten ontelbaar veel details gealigneerd worden.  In een eerste fase werken en spelen we daarom vooral vanuit ons hoofd.  Eens een stuk technisch gekend is, kan het geheel geïnternaliseerd worden en kunnen ritmes en bewegingen zich nestelen in ons lichaam.  Hoe minder aandacht we nodig hebben voor ons spel, hoe meer aandacht we kunnen geven aan elkaar en aan ons publiek, hoe gemakkelijk we kunnen spelen vanuit ons hart.  Pas dan kunnen we de bijzondere energie van taiko de vrije loop laten en kunnen we  'the magic of drumming' delen. 

Methodiek - continue constructieve feedback-cyclus
Met gedetailleerde partituren en voorbeeldfilmpjes wordt zo helder mogelijk gecommuniceerd hoe een ritme moet klinken en hoe de bewegingen eruit moeten zien.  Tijdens de team-trainingen spelen we herhaaldelijk eenzelfde stuk waarbij we ruimte maken om onszelf en elkaar te toetsen aan het ideaal.  We complimenteren elkaar voor wat goed ging en zoeken samen naar opportuniteiten om te verbeteren.  
Je krijgt ook individuele feedback van Annick, zowel mondeling tijdens de trainingen als digitaal via video-analyses. 

 

Het  taikoTeams-programma - 2 teams

Yorokai is het huis van twee performance-teams, met elk hun eigenheid en repertoire:

 • De Yoroki's - het demoteam (∞)
  Een tomeloos verlangen om de magie van taiko te delen met eenieder die het wil horen is de kern van dit team.  Hun repertoire bestaat uit opzwepende ritmes en hun performance is een demonstratie van uitbundige energie en ongeremde levensvreugde.  Vandaar de 'ki' -Japans voor 'energie'- in Yoroki.

 • De Yoronami's - het concertteam
  De Yoronami's worden gedreven door dezelfde ki als de Yoroki's maar willen taiko presenteren in een professioneel kader.  Zij leggen zich daarom toe op complexe ritmes en strakke choreografieën voor een veeleisend publiek.  

 

Het  taikoTeams-programma - 3 trainingen

Het taikoTeams-programma omvat 3 trainingen:
 

 • De aspirant-Yoroki-trainingen waarin we je voorbereiden om taiko te spelen voor een publiek.  Tijdens die trainingen wordt gewerkt aan de basisstukken van het Yorokai-repertoire(∞) en aan performance-vaardigheden.  

 • De Yoroki-trainingen waarin we het Yoroki-repertoire onderhouden en uitbreiden.

 • De Yoronami-trainingen waarin we het Yoronami-repertoire onderhouden en uitbreiden.

 

Alle trainingen gaan door in de spiegelzaal van sporthal De Ring, Ambachtlaan 2, 2960 Brecht.

Het  taikoTeams-programma - 1 planning
 

De team-planning kan je hier bekijken.

(Mogelijks duurt het openen van de planning ongewoon lang en mogelijks moet je ook een paswoord ingeven voor je Microsoft-profiel.  Mocht je dat nog niet hebben, kan je het daar gratis aanmaken.)

De planning is als volgt opgebouwd:

 • de Yoronami-trainingen zijn op zaterdagnamiddag (tijdstip nog te bepalen) of zondagvoormiddag van 9:00 tot 12:45.  Op zondag is er de gelegenheid om achteraf samen met de Yoroki's te lunchen en deel te nemen aan de daaropvolgende team-trainingen. 

 • de Yoroki-trainingen zijn -meestal!- op zondagnamiddag, van 13:30 tot 15:30.  De Yoroki's zijn welkom om vooraf samen met de Yoronami's te lunchen en om achteraf deel te nemen aan de aspirant-Yoroki-training. 

 • de aspirant-Yoroki-trainingen zijn -meestal!- op zondagnamiddag, van 15:45 tot 17:45.  De aspiranten zijn welkom vanaf 15:30 zodat ze de andere spelers kunnen leren kennen en we stipt om 15:45 kunnen beginnen spelen. 

 • de opdrachten worden ingepland zodra deze bevestigd worden. 


Gezien de onvoorspelbaarheid van opdrachten kan de team-planning niet meer zijn dan een basisplan.  Wijzigingen worden uiteraard zo snel mogelijk gecommuniceerd, maar kunnen zeer short-notice zijn. 

Enkele dagen voor een team-dag ontvang je 

 • ofwel een opsomming van de stukken die gespeeld zullen worden

 • ofwel een draaiboek voor de opdracht   

 

De  taikoTeams-opdrachten 

Wannneer Yorokai uitgenodigd wordt voor een opdracht zal Annick de meest geschikte spelers daarvoor uitnodigen.  In die keuze neemt zij verschillende aspecten in overweging zoals:  

 • de aard van de opdracht: deze kunnen variëren van korte benefiet-optredens voor toevallige passanten tot avondvullende concerten in het buitenland voor een betalend publiek.  

 • de omstandigheden van de opdracht zoals de locatie of de grootte van het podium.

 • de beschikbaarheid van de spelers

 • het beschikbare budget

 

Annick maakt deze keuze in eer en geweten en zonder deze verder te verantwoorden.  Bij de uitnodiging informeert Annick de spelers over de praktische aspecten (die dan gekend zijn) en de voorwaarden.  Spelers hebben vervolgens de keuze om zich al dan niet te engageren.  In de week voorafgaand aan de opdracht ontvangen de betrokken spelers een gedetailleerd draaiboek.  

 

Het  taikoTeams-programma - voorwaarden

Voorwaarden - algemeen
Om deel te nemen aan team-trainingen dien je ... 

 • ... ingeschreven te zijn in een taikoTrail-programma (∞).

 • ... lid te zijn van de Yorokai Tribe (∞)

 • ... te slagen voor de Yoroki-test (∞).

(Uitzonderingen op deze voorwaarden zijn mogelijk, na overleg met Annick.)

Voorwaarden - aspirant-Yoroki-trainingen
Je bent klaar om deel te nemen aan aspirant-Yoroki-trainingen als je ...

 • ... de basishouding voor minstens 15 minuten comfortabel kan aanhouden 

 • ... de basisritmes in willekeurige combinaties kan spelen 

 • ... naar de basispartij kan luisteren terwijl je je eigen partij speelt 

 • ... een IXOXI-partituur kan lezen en zingen

 • ... basiskennis hebt van het stuk 'Motoji Beats'. 

Als je onzeker bent over je eigen inschatting, overleg dan even met Annick.

Voorwaarden - Yoroki-trainingen

Deelname aan deze trainingen is voorbehouden aan de huidige leden.  Aspirant-Yoroki's die de basisstukken van het Yoroki-repertoire(∞) voldoende beheersen, kunnen -na uitnodiging- deeInemen aan de Yoroki-trainingen.   
 

Voorwaarden - Yoronami-trainingen

Deelname aan deze trainingen is voorbehouden aan de huidige leden.   Spelers die slagen voor de Yoronami-test(∞) kunnen door Annick -na overleg met het Yoronami-team-uitgenodigd worden.  Na een inspeelperiode wordt met een anonieme stemming door het voltallige Yoronami-team beslist of de aspirant-Yoronami een definieve plaats krijgt binnen het Yoronami-team.  

 

Het  taikoTeams-programma - verwachtingen

We verwachten van jou dat je ...

 • ... met enige regelmaat deelneemt aan de trainingen maar je hoeft niet persé elke training aanwezig te zijn.  Het spreekt voor zich dat hoe meer je speelt, hoe sneller je vordert, maar het staat je vrij te vorderen op een tempo dat voor jou prettig is. 

 • ... jezelf de Yorokai-speelstijl eigen maakt.

 • ... een uitnodiging voor een opdracht accepteert als dat in je agenda past.  

 • ... je tijdig aanwezig bent op de opdracht als je de uitnodiging geaccepteerd hebt.  

 • ... jezelf een performance-outfit (∞) aanmeet
  .


Jij mag van ons verwachten dat je ...

 • ... constructieve feedback krijgt om je te helpen groeien.

 • ... minstens twee kansen per speeljaar krijgt om te performen voor een publiek (tenzij overmacht dit onmogelijk maakt).

 

Het  taikoTeams-programma - financieel kader
 
Tot slot een overzicht van de financiële implicaties van deelname aan het taikoTeams-programma 


Team-bijdrage 
Gezien de inherente onvoorspelbaarheid van de team-planning is de bijdrage voor het taikoTeams-programme een forfaitair bedrag welke het gehele pakket van trainingen, feedbacks en optredens bevat. 
De bijdrage voor de periode van januari tot augustus 2022 is 200 euro.  Deze bijdrage kan niet met beads vereffend worden, omdat deze al zo scherp mogelijk gesteld is.


Lidmaatschap 
Lidmaatschap van de Yorokai Tribe is een voorwaarde om in te schrijven voor het teams-programma omwille van de sportverzekering en toegang tot de online partituren en oefenfilmpjes.  Je kan hier lezen welke andere voordelen je dit brengt en wat de bijdrage daarvoor is.​

Outfit
Om te performen heb je een passende outfit nodig. Je kan hier lezen wat je daarvoor nodig hebt en een inschatting maken van de kostprijs.

Onkosten
De onkosten die gepaard gaan met het deelnemen aan een optreden (zoals vervoer en catering) zijn voor rekening van de deelnemende spelers.  Soms voorziet de organisator een attentie voor de spelers, wanneer dat het geval is, zal dit vermeld staan op de uitnodiging.  
Yoronami's die onmisbaar zijn voor een opdracht kunnen hiervoor een compensatie krijgen als het beschikbare budget daarvoor ruimte geeft.  

 

Het  taikoteams-programma - inschrijvingsprocedure
 

Stap 1
Stuur een mail naar Annick op info@yorokai.com waarin je je ambitie kenbaar maakt. 
 
Stap 2
Maak -na confirmatie van Annick- je team-bijdrage(∞) over aan Yorokai op rekening nummer BE25 0689 3609 4382 met vermelding van je naam en 'taikoTeams 2022'