top of page
taikoTrails - wide.png

level 4

Mastering Rhythm

Beschrijving

In deze trail musiceren we verder dan onze bachi lang is. We leren om je eigen ritme te spelen terwijl je meezingt met dat van de anderen. Pas als je dat kan, kan je écht in groep spelen, in eender welk tempo. We bouwen deze vaardigheid stap voor stap op. We starten met de eenvoudigste ritmes, waarna we de complexiteit systematisch opdrijven. Benieuwd hoever we geraken?

Voorwaarden

• Een gezonde basishouding langdurig kunnen aanhouden.
• De motoji-basisritmes en 3D-kushi-shoga grondig beheersen.
• Afgelijnd kunnen variëren in intensiteit.
• IXOXI-partituren vlot kunnen lezen.

Planning

Aantal sessies

Op maandagen van 20 tot 22 uur vanaf 06.01.2025, behalve tijdens de schoolvakanties.

12 lessen

Bijdrage

216 euro of beads

Locatie

Spiegelzaal @ Sporthal

bottom of page