top of page
taikoTrails - wide.png

level 4

Need for Speed

Beschrijving

In deze trail oefenen we de technieken die we nodig hebben om snel te kunnen spelen. Dat doen we eerst traag, waarna we het tempo systematisch opdrijven. Eerst met de basisritmes en daarna met de thema's van Poseidon.

Voorwaarden

• Een gezonde basishouding langdurig kunnen aanhouden.
• De motoji-basisritmes grondig beheeren.
• Afgelijnd kunnen variëren in intensiteit.
• Vlot kunnen switchen tussen nagado en shime.
• Je bachi nauwkeurig en continu kunnen controleren.
• IXOXI-partituren vlot kunnen lezen.

Planning

Aantal sessies

Op maandagen van 20 tot 22 uur vanaf 06.11.2023.

6 lessen

Bijdrage

108 euro of beads

Locatie

Spiegelzaal @ Sporthal

bottom of page