top of page
taikoTrails - wide.png

level 2

Isami Goma

Beschrijving

Isami Goma werd geschreven door niemand minder dan Daihachi Oguchi, de grondlegger van het moderne taiko. Het is een luchtig swingend en springend nummer en leent zich uitstekend om de nieuw ontdekte hayashi te oefenen.
Dit nummer wordt gespeeld door veel taiko-groepen die er elk hun eigen interpretatie aan geven. Zo ook Yorokai!

Voorwaarden

• Een gezonde basishouding kunnen aannemen.
• Doko's kunnen spelen op 4 niveau's van intensiteit.
• Dons kunnen spelen, bij voorkeur met de 5-fasen-armbeweging.
• Handzetting en kuchi shoga van de don, kon, doko en donnko kennen.

Planning

Aantal sessies

Op donderdagen van 20:45 tot 22:00 vanaf 07.03.2024.

7 lessen

Bijdrage

91 euro of beads

Locatie

Sleutelbloem @ Brecht

bottom of page